Dos personatges secundaris comenten:

“— Té quartada?
  — Depèn de qui l’escolti.”

︎  Sospitosa I